Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri


 

Eda Usluoğlu: Renklerin insan yaşamındaki yeri, 2007.

 

Aslı Sabuncu: Üniversite öğrencilerinin stres düzeylerinin belirlenmesi ve stresle başa çıkma yollarının değerlendirilmesi, 2006.

 

Gürcan Kurt: Zihinsel engelli çocuklarda müzik dinlemenin öğrenme düzeyine etkisi, 2006.

 

Semra Özgel: Plastik sanatlar, matematik ve yazın alanlarında çalışan bireylerin görsel ve mekansal algılarındaki benzerlikler, 2006.

 

Banu Sabuncu Sönmez: Üniversite öğrencilerinin duygusal yüz ifadelerinin teşhis becerileri ve empatik eğilim arasındaki ilişki, 2005.

Paylaş