Yayınlanan Kitaplardaki Bölümler


 

Erken Çocukluk Dönemine Derinlemesine Bir Bakış. Editörler Doç. Dr. Ebru Aktan Acar, Öğ. Gör. Gülçin Karadeniz. (Bölüm: Okul Öncesinde Farklı Gelişim Gösteren Çocuklar. S. 408-418) Kök Yayıncılık, Ekim 2012, Ankara.

 

Farklı Gelişen Çocuklar. Editör Prof Dr. Adnan Kulaksızoğlu. (Bölüm Otistik ve Zihinsel Engellilerde Cinsel Gelişim ve Sorunları. s 295–304) Epsilon Yayınları, Ocak 2003, İstanbul.

 

Otizmde Görsel İletişim Tekniklerinin Kullanımı. Kitapta otizm nörolojisine ait  bilgiler. Bkz.S:5. Morpa, 2005, İstanbul.

 

Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Editör Doç Dr. Müzeyyen Sevinç. (Bölüm Nörofizyolojik  Gelişimin Eğitimde Yeri s 84-92) Morpa Kültür Yayınları,  2003, İstanbul.

 

Zihinsel Engelli Çocuk  (Bölüm: Zihinsel Özrün Tanımı Tıbbi Yaklaşım ve Tıbbi Tedavinin yeri s:7–13). Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Yayını, 1995, İstanbul.

Paylaş