Yaşlılarda Psikolojik Danışmanlık


Yaşlılık göreceli bir kavramdır. Yaşlanma, her canlı için döllenme ile başlayıp ölüme kadar devam eden biyolojik bir süreç olsa da kalıtım, yaşam biçimi, yapılan iş, beslenme alışkanlıkları, geçirilen kronik hastalıklar ve bireyin kişilik yapısı, toplumun ve çevresinin bireyi, bireyin de kendini algılayışı, vb. gibi etmenler nedeniyle bireysel farklılıklar da söz konusudur.

Yaşlanma sürecinde, sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler önemlidir. Geliştirilen erken tanı ve tedavi yöntemleri ile hastalıkların önlenmesi, erken dönemde tedavinin sağlanması, ölüm hızını azaltmış ve bunun sonucunda beklenen yaşam süresi uzamış, toplam nüfus içinde de 65 yaş ve üzeri nüfus artmıştır.

 

Yaşlılık ile ilgili değişiklikler

 • Görme ile ilgili değişiklikler

 • İşitme ile ilgili değişiklikler

 • Koku duyusunun azalması

 • Dokunma ve derin duyu algılama bozukluklar ( Diyabet vb. nedeni ile)

 • Kalp damar değişiklikleri

 • Akciğer değişiklikleri

 • Hormon değişiklikleri

 • Mide bağırsak değişiklikleri

 • İdrar yolu değişiklikleri

 • Cinsel değişiklikler

 • Bağışıklık sistemi değişiklikleri

 • Kemik, kas ve eklem yapısı değişiklikleri

 • Beyin ile ilgili değişikler

 

65–70 yaş üstünde sık görülen beyin değişiklikleri

 • Tıkayıcı beyin damar hastalıkları

 • Kafa travmalarına bağlı doku değişikliklerinin hızlanması

 • Beyin kanamaları

 • Beyin damar iltihapları

 • Hareket bozukluğu hastalıkları (parkinson hastalığı gibi)

 • Alzheimer gibi ilerleyici veya diyabet, böbrek hastalıkları gibi metabolik sebepli bunamalar (demanslar)

 • Beyin ve beyinciğin hacim olarak küçülmesi (Atrofi)

 

Unutkanlık ve Unutkanlığa Eklenen Diğer Durumlar

Parkinson, Alzheimer gibi beyin hastalıkları bazen kafa darbeleri, damar tıkanmaları, beyne yeteri kadar kan gitmemesi sonucu da oluşabilir. Bunlara bağlı olarak:
 

 • Öğrenme ve bellek bozulması-unutkanlık (normal bellek değişiklikleri veya normal olmayan bunamaya doğru gidiş)

 • Algılama problemleri

 • Problem çözme becerileri

 • Davranış bozuklukları (uyumsuzluk, hırçınlık veya ilgisizlik gibi)

 • Hareket bozuklukları (titreme, yürümede zorluk, felç gibi)

 • Çeşitli uyku bozuklukları

 

Biz Altis ekibi olarak sağlıklı yaşlanma için gerekli desteği danışanlarımıza vermekteyiz.  Örneğin rutin nörolojik ve psikolojik araştırmaların yanında beyin işlevlerini daha ayrıntılı ortaya koyabilecek nöropsikolojik değerlendirmeler de uygulamaktayız.

Paylaş