Tek Ebeveynlilik


Günümüzde; geleneksel aile tipinden, çekirdek aile tipine geçilmiştir. Son yıllarda boşanmaların artmasıyla tek ebeveynli aileler de artmaktadır. Boşanma sonrasında çocuğun birlikte yaşadığı ebeveynin sorumluluğunun arttığı bilinmektedir. Araştırmalar göstermektedir ki boşanmanın ardından çocukların %80 civarını anne ile birlikte yaşamaktadır.

Velayeti alan ebeveyn psikolojik, sosyal, maddi birçok alanda zorluk yaşamaktadır. Çocuklarına yeterli ilgi göstermek ve zaman ayırmak konularında yetersiz kalabilmektedirler. Bu da yaşanan sorunları arttırmaktadır. Bu nedenle velayeti alan tarafın iyilik hali ve velayeti almayan taraf ile görüşme düzeni çocuğun psikolojik süreçlerini de etkilemektedir.

Boşanma sonucu çocuğun velayetini alan ve çocuktan ayrı yaşayan ebeveyn, bu yeni duruma adapte olabilmek ve sağlıklı bir çocuk yetiştirebilmek için danışmanlık alabilir.

Paylaş