Sistemik Aile Terapisi


 

Aile terapisi bakış açısında, aile, onu oluşturan bireylerin rollerinin toplamından çok, işlevselliği olan bir bütün anlamındadır. Bireylerin davranışları ve birbirleri arasında kurdukları ilişkilerde yüklendikleri işlevsellik, her şeyden önce aile bağlamında anlaşılır. Her bir üyenin hareketleri ailenin diğer üyelerini etkiler. Dolayısıyla her davranışın bireyler üzerinde iki yönlü bir etkisi vardır.

 

Bireyin tam olarak anlaşılması için, birey ilişkilerinin bütünlüğü içinde ele alınır ve ailenin tüm bireyleri arasında karşılıklı etkileşim ortaya çıkarılır. Ailenin bir üyesinin gelişimi ve davranışı, ailenin diğer üyeleriyle yakından ilişkilidir. Buradaki ilişki birbirinden ayrılmaz, iç içe geçmiş bir yapıdır. Danışanın sorununu, yalnız uyum bozukluğuna, geçmişine ve gelişimine değil, aynı zamanda içinde bulunduğu sistemin, ailenin, işlevselliğine bağlayan bir bakış açısı ile ele almak temel prensiptir.

 

Bireyin olumlu değişiminin sağlanmasında uygulanacak en iyi yol, aileyi ya da ilişkiyi bir bütün olarak ele alarak çalışmaktır. Bu nedenle sistemik aile terapisinde yalnız sorunlu bireyle sınırlı kalınmaması, ailenin tüm bireylerine uygulanacak şekilde kapsamlı olarak ele alınması tercih edilir. Çünkü aile, bireylerinin karşılıklı etkileşimde bulundukları bir bütündür ve ailenin kendine özgü özellikleri vardır. Bireyin kendi dışına yönelttiği dinamikleri uygun biçimde değerlendirmeden, yalnız iç dinamiklerini tartışmak resmin eksik görülmesine neden olacaktır.

 

Sistemik aile terapisinde, terapiye başvuran kişinin aile sürecinin içinde bulunduğu sistem araştırılır ve terapiye tüm aile davet edilir. Terapiye başvuran kişinin sorununu anlamlı kılacak aile içi ilişkiler üzerinde yoğunlaşılır. Sistem içindeki kuşaktan kuşağa geçen anlamlar, kurallar, kültürel ve cinsel bakış açılarıyla, hatta aileyi etkileyen daha geniş ölçekli sistem ve toplumla ilgilenilir. Bütünlük içinde değişimi sağlayacak yollar bulunmaya çalışılır.

Paylaş