Sık Sorulan Sorular


 

Nöropsikolojik değerlendirme bir zeka testi midir?

Nöropsikolojik değerlendirme ile zeka puanı elde edilmemektedir. Nöropsikolojik değerlendirme, beynin çeşitli alanları ile ilgili bilişsel fonksiyonları değerlendiren geniş kapsamlı bir değerlendirme yöntemidir.

 

Nöropsikolojik değerlendirme beyin görüntüleme sistemleri yerine kullanılabilir mi?

Nöropsikolojik değerlendirme tek başına tanı koymada yeterli olmayan, tanı koymaya yardımcı olan bir değerlendirme yöntemidir. Nörolojik muayenenin ardından, gerekli görülürse, hasta beyin görüntüleme yöntemlerine yönlendirilir. Nöropsikolojik değerlendirme, nörolojik muayene ve beyin görüntüleme çalışmaları sonucunda tespit edilen bulgular sonucunda beyinsel hasarın yol açtığı işlev kaybını belirleme konusunda önemlidir.

 

Nöropiskolojik değerlendirme ne amaçla uygulanır?

Nöropsikolojik değerlendirme nörolojik muayeneye ek olarak tanı koymaya yardımcıdır. Hastalığın seyrine uygun nörorehabilitasyon programının hazırlanması için gereklidir. Hastalığın takip edilmesi ve tedavi yönteminin etkililiğini değerlendirmek için de etkin bir yöntemdir.

Paylaş