Özel Öğrenme Güçlüğü


 

Özel Öğrenme Güçlüğü ya da Öğrenme Bozukluğu zekası normal ya da normalin üstünde olan, yaşına uygun akademik becerileri gösteremeyen çocuklar için kullanılır. Öğrenme Bozukluğu, gelişimsel nörolojik sorunu olan ancak bedensel, ruhsal, kültürel sorunu olmayan, okuma, yazma, matematik, kendini ifade etme, mekanı kullanma, mekanı algılama becerilerinde birinde ya da tümünde güçlük çeken çocukları kapsar.

 

Okul öncesi dönemde tanısını koymak güç olmakla birlikte erken belirtilerinde dil alanı, motor beceriler, algısal alan, dikkat ve hareket alanlarında yaşıtlarının altında bir gelişim seyri görülebilir. Daha çok ilköğretim döneminde ders başarılarındaki düşüş ile dikkat çeker.

 

Okuma bozukluğunun belirtileri arasında kelimeleri tanımada güçlük, yavaş ve yanlış okuma, okuduğunu iyi anlayamama, harfleri ve kelimeleri hatırlamada ve sıra ile yazmada güçlük görülmektedir. Yazma bozukluğunun belirtileri arasında heceleri kötü yazma, yazım ve işaret hataları yapma, kötü el yazısı görülür. Bunların yanında el yazısında, heceleme yeteneğinde ve cümlelerde kelimeleri doğru olarak yerleştirmede bozukluklar olabilir. Yazma bozukluğu tanısı koymada iletişim bozuklukları, okuma bozukluğu ve görme-işitme bozukluklarının ayırt edilmesi gerekir. Matematik bozukluğunun belirtileri arasında sayıları tanımada, matematik kavramlarını anlamada güçlük, matematik dilini anlamada, matematiksel yöntemleri öğrenme ve hatırlamada güçlük, zayıf hesap ve problem çözme becerisi, görsel – uzamsal karışıklıklar ile kendini gösterir. Matematik bozukluğu okuma bozukluğu, yazılı ifade bozukluğu, koordinasyon bozukluğu ve ifade edici ve alıcı dil bozukluğu ile birlikte görülebilir. Heceleme sorunları, bellek ve dikkatte eksiklikler ve duygusal ve davranış sorunları mevcut olabilir.

 

Okuma, yazma ve matematik bozukluklarının belirtileri bir arada da görülebilir. Zira sorun beynin parietal alan denilen bölgesinde daha belirgindir.

 

Tanı koyma sırasına öğrenme güçlüklerinin bir arada görülebilme durumu da olduğu için dikkatli ve titiz davranmak gerekmektedir. 

 

Değerlendirme sürecinde ilk olarak nöroloji muayenesi yapılır. Ardından sürece psikolog, psikolojik danışman, özel eğitim uzmanı, gerekirse psikiyatrist ve fizyoterapist de katılmaktadır. Psiko-pedagojik ve nöropsikolojik değerlendirmeler ile bilişsel işlevler incelenir. Değerlendirme sürecinde çocuk hakkında anne-babayla, okul rehber öğretmeni ile de görüşmeler yapılarak ayrıntılı bilgi alınır. Değerlendirme sonucunda Altis ekibi tarafından  öğrenci ile yürütülecek eğitim programı hazırlanır. Eğitim programına ihtiyaca göre süreci müzik eğitimi ve fizyoterapi eklenebilmektedir.

Paylaş