Objektif ve Projektif Yöntemler


 

Bireylerin herhangi bir niteliğini standart koşullar altında değerlendirmek amacı ile psikolojik testlerden yararlanılır. Psikolojik testler bireylerin çeşitli niteliklerini ölçmekle birlikte yaş, eğitim gibi değişkenler göz önüne alınarak bireyler arasındaki farkı da değerlendirmemize yardımcı olur.

 

Örneğin 10 yaşındaki bir çocuğa zeka testi yapıldığında test sonucunda elde edilen puanlar, çocuğun içinde bulunduğu yaş dilimi göz önüne alınarak değerlendirilir. Benzer şekilde unutkanlık şikayetinden yakınan yaşlı bir bireye yapılan nöropsikolojik değerlendirme puanları içinde bulunduğu yaş dönemi ve eğitim düzeyine göre yorumlanır.

 

Psikolojik testlerde iki yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlardan biri değerlendirmeyi objektif yapmayı savunan psikometrik yaklaşım diğeri ise kişiyi bireysel ele alan ve ruhsal dünyadaki süreçleri değerlendirmeye yarayan klinik yaklaşımdır. Bu yaklaşımlar için objektif ve projektif testlerden yararlanılır. Standart değerlendirmelerde objektif testler kullanılırken yorumsal değerlendirmelerde projektif testler kullanılır.

 

Kurumumuzda yaş dönemine ve sorun alanlarına yönelik olarak objektif ve projektif testleri uyguluyoruz. Değerlendirme sonuçları ile ilgili aile yakınlarına bilgi veriyoruz ve ihtiyaca yönelik olarak danışmanlık sürecini yapılandırıyor, bireye özel programlar oluşturuyoruz.

Paylaş