Nörorehabilitasyon


 

Rehabilitasyon bireyin doğuştan var olan ya da sonradan beliren bir engelin, sorunun azalmasına ya da ilerlememesine yardımcı olan müdahaledir. Nörorehabilitasyon programı, nörolojik muayene ve nöropsikolojik değerlendirme bulgularına dayanarak hangi alanlarının bozulup hangi alanlarının sağlam kaldığı belirlenerek planlanır.

 

Danışanın nöropsikolojik değerlendirmesi yapıldıktan sonra temel ihtiyaçları belirlenir. Program oluşturulurken öncelikli olarak “Birincil bozukluk nedir? Beynin hangi alanları ile ilgili problem yaşanıyor? Akıl yürütme, plan yapabilme, dikkat, soyut düşünebilme gibi yönetici işlevler ile ilgili olan frontal lob mu? Mekanı algılama, parça bütün ilişkilerini kurmamızı sağlayan parietal lob mu? Yoksa nesnelerin ne olduğunu anlamlandırmamızı sağlayan oksipitotemporal alan mı?” gibi sorulara yanıt aranır. 

 

Örneğin frontal lob ile ilişkili olan alanlarda performansı düşük olan bir danışana bu işlevlerin azalmasını önleyici planlamaya, akıl yürütmeye ve benzeri işlevlere yönelik etkinlikler, kağıt kalem egzersizleri hazırlıyoruz. Anladığını, ifade etmek istediğini konuşarak aktarmakta problem yaşayan danışanlar ile ses egzersizleri, dudak hareketleri gibi çalışmalar yürütüyor ayrıca evde uygulanabilecek ödevler ile çalışmalarımızı pekiştiriyoruz.

Paylaş