Nöroloji ve Özel Eğitim


 

Özel eğitim çoğunluğa standardize edilmiş eğitim programlarından yararlanamayan çocuklara verilen eğitim olarak özetlenebilir. Örneğin; üstün zekalılar, üstün yetenekliler, görme engelliler, işitme engelliler, zihinsel engelliler, serebral palsi (spastik çocuk) özel eğitim kapsamı içerisine girer. Beyin ile ilgili olan farklılıklarından dolayı bazı çocuklar özel eğitime gereksinim duyacaklardır. Örneğin serebral palsi (spastik çocuk), öğrenme ve uyum sorunlarına neden olabilen, epilepsi, otizm, asperger, öğrenme güçlükleri (disleksi) ve yine beyin sorunlarından kaynaklanan zihinsel engelliler başlığı altında toplanabilir. Ancak eğitim açısından gruplandıracak olursak Down Sendromu ve benzeri nedenlerden kaynaklanan zihinsel engellileri ayrı bir grup olarak da ele alabiliriz.

 

Yukarıda bahsedilen ve özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitiminde nöroloji ve  nörofizyoloji bilgisi oldukça önemlidir. Beynin temel yapısını ve işlevlerini bilen eğitimciler ile eğitiminden anlayan nörologların işbirliği bu tür durumlarda oldukça önemlidir.

Paylaş