Nöroloji Hastalıkları


 

Nöroloji sinir bilimi demektir.

1. Beyin, beyincik, beyin sapı, omurilikten oluşan merkezi sinir sistemi

2. Beyin, beyin sapı, omurilikten çıkan ve gelen yollardan oluşan çevresel (parenteral) sinir sistemi

3. İç organlar ile ilgili otonom sinir sistemi olarak incelenir.

 

Bundan 20 sene öncesine kadar nörolojinin ilgilendiği alanlar daha çok bozukluklar (hastalıklar) ile ilgiliydi. Son yıllarda gelişen teknolojik araştırmalar ile çalışan (işlevsel) beyin araştırmaları da yapılabilmektedir. Bu sayede öğrenme güçlükleri, algı bozuklukları, dil bozuklukları, davranış sorunlarının vd. önceden saptanabilmesi ve tedavi sürecinin görsel olarak da izlenebilmesi mümkün olmuştur. Nörolojik diğer gelişim alanları diğer bilim dalları ile ilişki kurarak gelişmiştir. Örneğin nöropsikoloji, nörofelsefe, nörosanat, nöroekonomi, nörososyoloji gibi.

 

Pratik nörolojide biz sıklıkla çocukluk çağı epilpesileri, baş ağrıları, otizm, zihinsel engel, metabolik ve genetik durumlar ile çalışıyoruz. Daha ileri yaşlarda felç, parkinson gibi yürüme bozuklukları, alzheımer gibi unutkanlıklar, migren, multiple skleroz gibi hastalıklarla daha sık meşgul oluyoruz. Nörolojinin diğer bir alanı da çocukluk çağı gelişim geriliğidir. Buna gelişim nörolojisi denir. Bu bilim dalı sayesinde doğumdan sonraki ilk günlerde bile çocuğun gelişimi hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Nöroloji görüldüğü gibi birçok bilim dalından beslenmektedir. Dolayısı ile ekip çalışması gerektirir. Bu bölümde nöroloji hastalıklarından en sık karşılaştıklarımız hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

 

- Baş ağrısı ve migren

- Epilepsi

- Multiple Skleroz

- Kafa Travmaları

- Parkinson hastalığı

- Unutkanlık

- Demans (Bunama)

- Alzheimer Hastalığı

- Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

- Özel Öğrenme Güçlüğü

 

Paylaş