Kafa Travmaları


 

Trafik kazaları, kavgalar, deprem gibi Türkiye’de çok sık rastladığımız olaylar sonucu insanlar hastaneye giderler. Hastanede rutin kırık çıkık muayeneleri yapılır ve hastanın herhangi bir yerinde kırık yok ise belki bir iki pansuman yapıldıktan sonra bu kişi evine yollanır. Fakat aradan 6 ay veya 1 yıl gibi bir süre geçtikten sonra, ciddi bir şekilde kafa darbesi almış olan kişinin beyin hücreleri ölmeye başlayabilir ve beynin bazı işlevleri kaybolabilir.

 

Ağır kafa travmaları sonucu oluşabilecek bazı problemleri düşünecek olursak; unutkanlık, içe dönüklük, aşırı sinirlilik, aranan bir eşyanın veya yerin bulunamaması, uyku bozukluğu, kol ve bacakta uyuşmalar ve dilde uyuşmalar gibi birçok yakınmalar zamanla ortaya çıkabilir. Bu tür problemlerin oluşumunu önlemek ve tanısını koymak için yapılması gerekenler aslında zor değildir. Nörolojik muayene, görüntüleme yöntemleri ve en önemli incelemelerden biri olan ve nörorehabilitasyonun nasıl yapılacağını gösteren en önemli ipuçlarından nöropsikolojik testler kafa travması sonucu oluşan problemlerin tanısında yardımcı olurlar ve erkenden önlem alınabilmesi sağlanır. Ancak kafa darbelerinden sonra araştırmalar ihmal edilirse yani tanıda gecikilirse geriye dönüşümü çok zor olan kalıcı hasarlarla karşılaşabiliriz.

 

Beyin hücrelerinin zaman içinde yavaş ölümler dışında ayrıca kafa darbeleri sonucu karşılaşılabilecek başka önemli bir problem ise çeşitli beyin kanamalarıdır. Bunların bir kısmı, baş ağrısı bile yapmadan sessiz kalabilirler ve ani ölüme sebebiyet verebilirler. Beyin kanamalarının diğer bir kısmı ise başın arka tarafında, ensede ağrı atakları şeklinde seyredebilir.

 

Bütün bu problemleri engelleyebilmek için biz, kafa darbesi almış kişinin darbeden hemen sonra nörolojik muayene ve filmleri normal çıksa bile birkaç ay içinde nöropsikolojik test yaptırmasını öneriyoruz.

Paylaş