Ergenlerde Psikolojik Danışmanlık


Ergenlik dönemi, kişinin yaşamının önemli değişikliklerini içeren çağdır. Ergenlik çağında bedende önemli değişimler olur. Cinsel gelişim, duyguların gelişimi, kişilik gelişimi, sosyalleşme bu dönemde önemlidir. Çocukluk çağı özelliklerinden yetişkinliğe geçiş söz konusudur. Bedendeki değişimlerin büyük bölümü ergenliğin ilk döneminde gerçekleşir. Ergenliğin ilk döneminden sonra bedensel gelişim yavaş olmakla birlikte devam eder. Bu dönemde, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim ön planda gerçekleşir.

 

Fiziksel Gelişim

Ergenlik döneminde fiziksel gelişimin erkekler ve kızlardaki ortak özellikleri, kilo artışı ve boy uzamasıdır. Ergenlik dönemindeki kızlarda göğüsler belirginleşir, cinsel organlarda ve koltuk altında kıllanma olur. Kas ve daha çok yağ dokusu gelişir ve beden hatları yeni biçimini kazanır. Saçlarda yağlanma artabilir. Sivilceler ve siyah noktalar oluşabilir. Adet görme başlar.

Ergenlik dönemindeki erkeklerde ses önce çatallanır, sonra kalınlaşır. Sakal ve bıyıklar çıkmaya başlar. Cinsel organlarda, göğüste ve koltuk altında kıllanma olur. Üreme organları gelişir, sperm üretimi başlar. Saçlarda yağlanma artabilir. Sivilce ve siyah noktalar oluşabilir.

 

Bilişsel Gelişim

Ergenlik döneminde soyut düşünceler yoğunlaşır, bilimsel düşünce yapısı kazanılır. Ergen, problem çözme durumunda neden-sonuç ilişkisini kurabilmek için olası tüm değişkenleri göz önüne alabilir ve bunlardan birini sınarken diğerlerini dışarıda bırakabilir. Ergenin soyut düşünme özelliklerinden biri de “düşünmek için düşünme” dir, hayatı, kendisini sorgulamaya başlamıştır. Daha tartışmacı, idealist ve eleştireldir.

Bununla birlikte kendilerinin ve başkalarının soyut bakış açılarını değerlendirmekte zorlanırlar, ben merkezci eğilim içindedirler. Kendi düşünceleri, duyguları ve davranışlarıyla aşırı ilgilidirler. İki önemli bilişsel çarpıtmaları vardır.

Birincisi kendi kendileriyle çok ilgili olmalarının ötesinde diğer kişilerin de kendisiyle ilgilendiklerini düşünmeleri ve devamlı bir sahnede, herkes kendilerini izliyormuş gibi davranmalarıdır. İkincisi ise kendilerini önemsemeleri, özel ve özgün olarak algılamaları sonucu başkalarının başına gelenin kendi başlarına da gelebileceğini düşünememeleridir.

 

Duygusal Gelişim

Ergenlik dönemi duygusal anlamda dengesiz ve düzensiz bir evredir. Bu evre, "gence hiçbir şey anlatılamadığı için, anlatma çabasının yoğun olduğu bir dönem" olarak açıklanabilir. Dönem, bir çelişkiler dönemidir. Yalnızlıktan duyulan hazzın yanı sıra bir gruba katılma isteği (ait olma), yetişkini hor görme ama ondan destek alma; endişe ve umutsuzluğa karşın geleceğe coşkuyla yöneliş bu çelişkilerin en belirginleridir. Bu dönemde duygular ergenin tüm yaşamında etkili olur. Küçük kırılganlıklar, gerginlikler orantısız davranışlara sebep olabilirler. Sinirlilik, öfke, bağırma, her şeye karşı gelme gibi durumlar sık sık yaşanabilir. Bazı ergenler bu davranışları sergileyemezler, yaşadıkları kaygı ve öfkeyi tırnak yeme vb. davranışlar ile gösterirler. Anksiyete, olumsuz duygular, depresyon ergenlik döneminde sık görülmektedir.

 

Sosyal Gelişim

Bu dönemde arkadaşlık kurma, akran ilişkilerini geliştirme, bir gruba dahil olma, popüler olma, ilgi çekme, kabul edilme, saygınlık kazanma çabası içerisindedir.  İlgi görmek adına farklı tarzlara bürünebilir, gruba dahil olabilmek için sigara kullanmaya başlayabilir. Toplumsal uyum geniş ölçüde bu gereksinimin karşılanmasına bağlıdır. Bu gereksinimler karşılanmadığında ergen depresif duygular yaşar.

Gencin bu dönemde ailesi, arkadaşları veya öğretmenleri ile ilişkileri önemlidir. Özdeşim süreci gencin kimlik gelişiminde önemli bir aşamadır. Ergen benimseyeceği düşünce, tutum, davranışları bu şekilde oluşturur.

Sonuç olarak ergenlik dönemi insan yaşamının en güzel, en mutlu ve en güçlü dönemi olduğu gibi aynı zamanda birer kriz ya da bunalım dönemidir. Bu dönemde karşılaştığınız güçlüklerde psikolojik destek alabilirsiniz.

Paylaş