Epilepsi


 

Epilepsi, santral sinir sisteminin herhangi bir yerinden aniden ortaya çıkan elektriksel bir boşalım neticesi oluşan klinik tablolardır. Bir nöron grubundaki anormal elektrik boşalımının santral sinir sisteminin neresinden kaynaklandığını nöbeti izleyerek tahmin etmek çoğu kez mümkündür.

 

Epilepsi nöbetinin başladığı ve nöbetin yayıldığı yere göre bazı nöbet tiplerinde bilinç kaybı olur, bazılarında olmaz. Örneğin sadece düşme, sıçrama, dalgınlık, ağız şapırdatma, anlamsız dolaşma, davranış değişikliği, konuşmanın duraklaması, hallüsinasyon, karın ağrısı, uyuşma, baş ağrısı, yutkunma şeklinde birkaç saniye veya birkaç dakika süren bilinç kaybı olan veya olduğu fark edilmeyen nöbet tipleri de vardır. Bazen de bilinç kaybı ve kol bacaklarda kasılma, sıçramalar ile birkaç dakika veya daha uzun süren jeneralize nöbet dediğimiz nöbetlerde görülür.

 

Nöbet bazen ışık (kesik kesik sık gelen, floresan vb.), ses (bazı müzik türleri), dokunma, gıdalar, uykusuzluk, yorgunluk, stres, kafa travmaları gibi etkenlerle daha kolay ve sık ortaya çıkabilir.

 

Uyku ile epilepsi, migren ile epilepsi ilişkilerinin bazı nöbetlerde araştırılması gerekir.

 

Epilepsinin hem klinik izlemi hem de tedavisi için gruplandırılması kolaylık sağlamaktadır. Gruplandırma dünyada bazı kliniklerde farklı şekillerde yapılmaktadır. Bu yazıya anlaşılması güç olacağı öngörüsü ile gruplandırmaları almadım.

 

Epilepsinin tanısı hastanın veya nöbetleri gören kişinin anlatımı, EEG, SPECT, MR, fMR, PET ve diğer araştırma bulguları ile birlikte konulabilmektedir.

 

Epilepsi tedavisinde nöbetin yani elektrik boşalımının durdurulması için ilaçlar kullanılmaktadır. Depakine, Convulex, Luminal, Tegretol, Trileptal, Karazepin, Epdantoin, Epanutin, Neurontin, Lamictal, Sabril, Rivotril, Keppra, Lyrica vb. birçok ilaç nöbetin beyinde başladığı yere, süresine, tedaviye direnç göstermesine bağlı olarak uygulanmaktadır.

Paylaş