EMDR


 

EMDR- Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme; danışanın travmatik bir olay hakkında konuşmasını veya olayı gözünde canlandırmasını ve aynı anda görsel olarak terapistin ileri geri hareket eden eline odaklanmayı kapsar.   

 

EMDR, patolojinin, uygun olmayan bir şekilde yerleşmiş algılamalardan ortaya çıktığını var sayan bilgi işleme modeline dayanan, sekiz aşamalı bir yaklaşımdır. EMDR tedavisi, rahatsız edici olaylara ulaşılmasını, işlenmesini hızlandırmak ve öğrenme sürecini iyileştirmek için, hafızanın algısal öğelerine (duygusal, bilişsel ve bedensel) odaklanmaktadır.

 

EMDR  süreci daha önceki dönemlere ait anıların çözülmesini sağlamak (örneğin iç görünün ortaya çıkarılması, bilişsel yeniden düzenleme, uygun duygulanım ve fiziksel tepkiler), ikinci derece koşullanmanın sonucu olarak, mevcut stres faktörünü tetikleyen uyaranın duyarsızlaştırılması, gelecekte daha iyi işlev gösterilebilmesi için uygun tutumların, becerilerin ve arzu edilen davranışların yerleştirilmesini kapsar.

 

EMDR tekniği, çocuk, ergen ve yetişkinlerde, depresyon, kaygı bozuklukları, performans kaygısı, panik bozukluk, sınav kaygısı, fobi, çift sorunları, cinsel sorunlar, bağımlılıklar, baş ağrısı (migren), kronik, ağrı yeme bozuklukları, beden algısının bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, yas, rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunlar gibi çeşitli problemlerin tedavisinde uzmanlarımız tarafından kullanılmaktadır.

Paylaş