Davranış Problemleri


Yaşa bağlı değişiklikler sadece unutkanlık problemi ile kendini göstermez. Yaşlanma süreci ile beraber davranış problemleri de görülebilir. Bu problemler genellikle kişinin çevresindekiler tarafından gözlenebilen dışa dönük davranışlar olarak kendini gösterir.

Örneğin Alzheimer tipi demanslarda uygunsuz tepkiler verme, eşyaları saklama, başkalarını suçlayıcı tutumlarda bulunma, bağırma ve fiziksel şiddetle kendini gösterebilir.

Kurumumuzda davranış problemlerinde öncelikli olarak nörolojik muayene yapıyoruz. Gerekli durumlarda problemin beynin hangi bölgeleri ile ilişkili olduğunu saptamak amacıyla nöropsikolojik değerlendirme çalışmalarından yararlanıyoruz. Ayrıca ailelere, yaşlı yakınlarına karşı nasıl davranmaları ve problemlerle baş etme becerilerini kazandırmaya yönelik kazandırmaya yönelik danışmanlık hizmeti veriyor ve bu konuda seminerler düzenliyoruz.

Paylaş