Çocuk ve Ergenlerde Nöropsikoloji


 

Çocukluk döneminde derslerde başarısızlık, dikkati sürdürme becerisinde güçlük gibi birçok problemle karşılaşıyoruz. Bu problemlerin altında yatan nedeni anlayabilmek, çocuğa özel eğitim ve nörorehabilitasyon programları oluşturmak için nöropsikolojik değerlendirme önemlidir.

 

Örneğin, nöropsikolojik değerlendirme sonucunda dikkat performansının düşük olduğu tespit edilen bir çocuğun sosyal-duygusal gelişimi de göz önünde bulundurularak uygun programlar oluşturuyoruz. Bu gibi durumlarda öncelikli olarak çocuğun sosyal- duygusal gelişimini destekleyici çalışmalar yürütüyor ve bu alandaki gelişim sağlandıktan sonra dikkat performansını arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz.

 

Altis Nöroloji ve Psikoloji Danışmanlık Merkezi olarak 5-17 yaş çocuklarına özel nöropsikolojik değerlendirme çalışmalarını öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, zihinsel engellilik, üstünlük gibi birçok alanda uyguluyoruz. Ayrıca çocukların zayıf ve güçlü bilişsel işlevlerinin tespit edilmesi, dikkat performansının ölçmesi ve buna bağlı olarak uygun tedavi ve eğitim programının oluşturulması konusunda gerekli yönlendirmeyi yapıyoruz.

Paylaş