Çift ve Aile Danışmanlığı


 

Çift Danışmanlığı

Çiftlerin bir arada varolabilmeleri, birbirlerini tanıma, anlama, sorunlarını uygun şekilde çözebilmelerine bağlıdır. Ancak sorunlar bazen çözümlenemez bir hal alabilir. Bu aşamada çift danışmanlığı sorunların çözümüne yardımcı olur. 

 

Farklı geçmişe sahip, farklı kültür ve aile yapısı olan, değerleri, tutumları, gelecekten beklentileri farklı olan bireylerin bir arada olmaları ve anlaşmaları kolay değildir. İki farklı insanın aşk veya sevgi ile bir araya gelmesi ve zamanla ortak yaşamın gerekliliklerinin ön plana çıkması, kişiliklerinin daha görünür hale gelmesi bazı iletişim sorunları oluşturabilir. Bunların yanında içinde yaşanılan çevre, kültür ve aileler ile ilgili problemler de yaşanabilir.

 

Bu noktada çift danışmanlığı, ilişkiyi farklı bir pencereden izleyerek bilişsel ve davranışsal değişiklik yaratmak ve çifte çatışma çözme becerileri kazandırmayı amaçlar.

 

Aile Danışmanlığı

Aile, onu oluşturan bireylerin rollerinin toplamından çok, işlevselliği olan bir bütün anlamındadır. Aile bireylerinin birinin davranışları diğerlerini etkilediği gibi, o bireyin davranışları da aynı zamanda diğerlerinden etkilenir. Bir bireyin davranışlarındaki değişiklik, diğer bireylerde de paralel olarak değişikliklere neden olur. Ailede “sorun” görüldüğünde, bu durum bir bütün olarak işlev gösteren aile bireylerinin karşılıklı etkileşiminin bir parçası olarak düşünülmelidir.

 

Aile içinde her bireyin kendine özgü bir konumu ve dünyaya ilişkin bakış açısı vardır. Bireylerin bakış açıları arasındaki farklılıklar kimi zaman ailede açık veya kapalı çatışmalara neden olabilir. Aile sistemlerinde üyeler, aralarındaki içsel farklılıklarla ve bu farklılıkların getirdiği çatışmalarla başetmek için bir takım kalıcı ve belli bir kalıbı olan stiller geliştirirler. Kimi zaman eşler arasındaki ilişkide, ebeveyn-çocuk ilişkisinde sorunlar yaşanabilir. Bu sorunları sağlıklı bir şekilde çözmek için aile danışmanlığı önemli bir işlev görebilir.

 

Aile yaşam döngüsünde karşılaşılan krizler, ailede yas ve hastalık gibi travmalar, ergen sorunları, aile içi iletişim ve roller , aile sınrları ve bireysel sınır sorunları, küçük çocuklu ailelerde ebeveyn tutumları gibi konularda da aile danışmanlığı almak önemlidir.

 

Aile danışmanlığı sayesinde, farklılıklar açıkça ifade edilir ve farklılıkların uzun vadeli ilişkilerde ihtiyaçların karşılıklı olarak tatmin edilmesi adına gerekli olduğu üzerinde durulur. Danışmanlık sayesinde işbirliği içindeki çiftler çatışma çözme konusunda esnekleşirler, farklı çözümler üretebilirler. Danışmanlık alan çiftler, daha sonra da çatışmalar ortaya çıktıkça kendi çözümlerini bulmada güçlenmiş olurlar.

Paylaş