Boşanma Arabuluculuğu


Aile sisteminde karşılaşılan zorluklar aşılamadığında boşanma yolu tercih edilmektedir. Boşanma iki farklı süreçten oluşur: Duygusal ve yasal. Yasal olarak boşanan birçok çift duygusal olarak boşanamadığı için bitmemiş işlerini çocuklar veya başka kanallar üzerinden birbirlerine zarar vermeye çalışarak sürdürürler.

Boşanma arabuluculuğunun iki bakış açısı vardır. İlki çiftin boşanmanın gerçekten gerekli olup olmadığı konusunda karar vermelerini sağlamaktır. Sorunlu çiftler ilişkilerinde birbirlerini incitici, suçlayıcı, eleştirici bir tarz içindedirler. Çiftler affedicilik ve karşısındakini olduğu gibi kabul edebilme konusunda desteğe ihtiyaç duyarlar. Danışmanlık yaklaşımı, problem çözmenin en önemli adımları olarak düşünülen bu temeller üzerine kurulur. Danışmanlık sürecinde eşlerin ilişkilerindeki güçlü ve zayıf yönleri ortaya koymaları, ilişkilerini devam ettirebilmeleri için amaçlarını belirlemeleri sağlanır.

İkincisi ise boşanmanın gerekli olduğu durumlarda uzlaşarak, boşanmanın kendilerinin ve çocuklarının en az zarar göreceği biçimde gerçekleşmesi konularında yardım almalarını sağlayan bir sistemdir. Boşanma arabuluculuğunda çocuk hakkında karar verme, çocuğu destekleme, nafaka, ebeveyn zamanlaması, ebeveynlerin sorumluluk paylaşımı gibi konulara değinilir.

Paylaş