Bilişsel Davranışçı Terapi


 

Bilişsel Davranış Terapisi, birçok tedavi yöntemini kapsayan genel bir terimdir. Bilişsel terapinin olumsuz, sağlıksız veya bozuk düşünce örüntülerinin olumluları ile değiştirilmesi tekniğini, davranış terapisinin yeni becerilerin öğrenilmesi ve uygulanması sayesinde uyumsuz veya bozucu davranışların değiştirilmesi tekniğiyle birleştirir.

 

Bilişsel davranış terapistleri hem düşünceleri hem davranışları değiştirmek üzere tasarlanan ve bu şekilde kişinin psikolojik işleyişini iyileştiren çeşitli teknikleri birleştirmektedirler. Bu tekniklerin arasında kişinin kendi düşünce ve davranışlarını gözlemlemesi, değiştirilmesi gereken düşünce ve davranışların tanılanması, zorlukları gittikçe artan belirli hedeflerin belirlenmesi, yeni davranışların taklit edilmesi veya şekillendirilmesi ve davranışların gerçek hayata uygulanmadan önce güvenli ortamlarda çalışmasını kapsayan ev ödevi yapılması bulunmaktadır.

 

Bilişsel davranış terapisi çocuk, ergen ve yetişkinlerde, depresyon, anksiyete, sosyal fobi, obsesif- kompulsif bozukluklar, panik bozukluğu, yeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, kişilik bozuklukları, evlilik sorunları gibi çeşitli problemlerin tedavisinde uzmanlarımız tarafından kullanılmaktadır.

Paylaş