Bildiriler


 

Alpanda S., Sazcı A., Madi B. Öğrenme güçlüklerinde parietal lob aktivitelerinin önemi. 13. Rehberlik Sempozyumu. 5 Mart 2011, Alev Okulları, İstanbul.

 

Alpanda S., Sazcı A., Madi B. Dürtüsellik probleminde çocuk merkezli oyun terapisi. III. Uygulamalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kongresi, 10-11-12 Aralık 2010 Ankara.

 

Sazcı A., Alpanda S., Madi B. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu eğitiminde frontal lob aktiviteleri. III. Uygulamalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kongresi, 10-11-12 Aralık 2010 Ankara.

 

Madi B. ve ark: Corpus callosum yapısal bozukluğu olan cerebral palsy tanılı çocukların gelişim testleri ile incelenmesi. III. Spastik Çocuklar Günleri, 15–16 Kasım 2001, İstanbul.

Ergin H., Ergin T., Madi B.  Binicilik sporunun zihinsel engelli olan çocukların özgüven duygularının üzerindeki etkisi. Uluslararası Özel Eğitim Konferansı, 24 – 27 Haziran 2001, İstanbul.

 

Madi B. Sayman F. ve ark: 750 Zihinsel engelli olgu içinde down sendromlu olanların prospektif taranması. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Kasım 2000, Antakya.

 

Madi B. ve ark: 750 Zihinsel engelli olgu içinde epilepsi olgularının prospektif taranması. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Kasım 2000, Antakya.

 

Aşıkoğlu Ş., Madi B. Özel eğitime muhtaç kişilerin gruplandırılmasında epilepsinin yeri nedir? 8.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 13 -15 Kasım 1998, Edirne.

 

Madi B. ve ark: Özel eğitime muhtaç kişilerin gruplandırılmasında otizmin yeri nedir. 8.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 13 -15 Kasım 1998, Edirne.

 

Madi B. Yukay M. Öğrenme Sinir Sisteminde Nasıl Oluşur. 8.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 13–15 Kasım 1998, Edirne.

 

Açıkgöz N., Madi B. Öğrenme ile beyinde oluşan değişiklikler (plastisite)  Marmara Ün. Atatürk Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Dergisi Sayı 9 S: 29–36, 1997, İstanbul.

 

Madi B. Özel eğitim gruplamasına farklı bir yaklaşım için ön çalışma. Marmara Ün. Atatürk Eğitim FA. Eğitim Bilimleri Dergisi Sayı 9 S:285–291, 1997, İstanbul.

 

Madi B.  Zihinsel özürlü çocukların cinsel sorunlarına tıbbi yaklaşım. II. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 11–13 Ekim 1995, Ankara.

 

Madi B. ve ark, Zihinsel özürlü çocuklarda cinsel sorunlarına ailelerin yaklaşımı.  . II. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 11–13 Ekim 1995, Ankara.

 

Madi B. Sağol U.: Otistik davranış özellikleri gösteren 3-6 yaş grubunda dört çocuğun özel anaokullarında entegrasyonu sırasında ortaya çıkan sorunlar. II. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 11–13 Ekim 1995, Ankara.

 

Madi B. Sayman F. ve ark: Zihinsel Engelli Çocuk aileleri ile yapılan toplantıların işlevsel ve sorunsal açıdan değerlendirilmesi. II. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 11–13 Ekim1995, Ankara.

Paylaş