Baş Ağrısı ve Migren


 

Baş ağrısı tüm dünyada en sık karşılaşılan nörolojik bir rahatsızlıktır ve hayatın herhangi bir döneminde başlayabilir. Baş ağrısı, ilaçların yan etkisi, görme bozukluğu, yüksek tansiyon, adet kanamaları, yaşlılıkta doku ve kemik yapısı bozukluğu, gribal enfeksiyon, stres gibi birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bazı baş ağrısı çeşitlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 

Gerilim Baş Ağrısı

Stres, sinüzit, kas kasılması, vücudun başka yerindeki infeksiyon nedeniyle oluşabilir. Toplumun yaklaşık %50 si bu tip baş ağrısından şikayetçidir. Gerilim tipi baş ağrısı bazen psikojen tipi baş ağrısı ile aynı grupta değerlendirilir.

 

Beyin Tümörü

Beynin kendisinin ürettiği tümörlerden veya bedenin başka bir yerinden metastaz oluşumu ile ortaya çıkabilir. Genellikle bulunduğu yerden kaynaklanan klinik bulgular ile birliktedir.

 

Beyin Kanaması

Yüksek tansiyon veya beyin damar bozuklukları sonucu aniden başlar. Genellikle bulantı, kusma eşlik eder.

 

Beyin İltihapları

Bedenin bir yerinden başlayan, sıklıkla yüksek ateş ve bulantı veya kusma ile seyreden bir durumdur. Menenjit, ansefalit gibi etkilediği yere göre isimlendirilir.

 

Venöz Sinüs Tıkanmaları

Bazen doğum kontrol haplarının alınması ile ortaya çıkabilir. Tanı konulması bazen gerekir.

 

Beyin Ödemi

Bazen kafa darbeleri, damar kanama veya tıkanması ve beyin tümörleri ile beraber bazen de başka bir hastalığın ön habercisi olarak ortaya çıkar.

 

Görme Bozuklukları

Göz yapısındaki bozukluklar ile oluşur.

 

Diş ve Dişeti Hastalıkları

İltihap veya yapısal bozukluklar, bazen de çene yapısı bozuklukları da ağrı yapabilir.

 

Psikojen Baş Ağrıları

Baş ağrısının yanında çoğu kez bedenin başka yerlerinde ağrılardan yakınırlar. Ağrının başlama yeri, süresi, artması ile psikolojik etkenlerin paralelliği araştırılır. Çoğu kez migrenle de karışır. Gerek nörolojik muayenede gerekse laboratuar incelemelerinde patolojik bir bulguya rastlanmaz. İlaç tedavisi ve psikolojik yardımdan yararlanırlar.

 

Yukarıda sıralanan baş ağrısı tiplerinin dışında migren de baş ağrısının bir tipidir. Migrende ağrı başın bir tarafında hissedilir ve her baş ağrısı migren değildir. Baş ağrısı migrenin belirtilerinden biridir ve görülen ağrının bazı özellikleri vardır. Ağrı çoğunlukla ataklar şeklinde gelir. Migrenin çok değişik çeşitleri vardır. Kolay anlaşılması için kısaca iki tip migrenden bahsedebiliriz:

 

1. Auralı Migren: Migren ağrısı başlamadan 1-2 saat önce ışık çakması, zig zag çizgilenme, baş dönmesi, kuvvet azalması, konuşmada bozukluk ortaya çıkabilir ve ardından şiddetli ağrı başlar.

 

2. Aurasız Migren: Aurasız migrende ağrı herhangi bir belirti vermeden birden bire başlar. Migren sıklığı toplumda %10-12 civarındadır. Kadınlarda daha sık görülmektedir. Psikiyatrik bozukluklar, epilepsi, astım, kalp hastalığı, mide-bağırsak sistemindeki ülserler, böbrek hastalığı, idrar yolu enfeksiyonu ile de ilişkisi olduğu iddia edilmiştir. Hatta bir dönem nörologlar migrenin bir epilepsi türü olduğunu iddia etmişlerdir. Migren insan yaşam kalitesini kötü yönde etkileyip, çok ciddi boyutta iş kaybına yol açmaktadır. Sıklıkla çikolata, alkol, bazı peynir çeşitleri, çay, kahve, yağlı yiyeceklerin, açlık, yorgunluk, uykusuzluk ve hava değişikliklerinin migreni kışkırttığı belirtilmektedir. Adet kanaması sırasında östrojen düzeyinin hızlı düşmesinden dolayı migren atağının da başlayabileceği belirtilmektedir. Bu ağrı tipine menstürasyon baş ağrısı denir.

 

Migren tedavisinde ilaçlar kullanılmaktadır, ilaçlar migreni tedavi etmekten çok atak sıklığını ve şiddetini azaltmak için kullanılır. Migren tedavisinin etkili olabilmesi için doğru tanı konması çok önemlidir. Migrenin yanı sıra başka bir hastalığının bulunup bulunmadığı tedavi sürecini etkileyen en önemli öğelerden biridir. Bu yüzden gerekli durumlarda migren ve diğer baş ağrısı tipleri için nörolojik muayene ve ayrıntılı laboratuar testlerinin yapılmasını öneriyoruz.

Paylaş