Aile Danışmanlığı


Aile, onu oluşturan bireylerin rollerinin toplamından çok, işlevselliği olan bir bütün anlamındadır. Aile bireylerinin birinin davranışları diğerlerini etkilediği gibi, o bireyin davranışları da aynı zamanda diğerlerinden etkilenir. Bir bireyin davranışlarındaki değişiklik, diğer bireylerde de paralel olarak değişikliklere neden olur. Ailede “sorun” görüldüğünde, bu durum bir bütün olarak işlev gösteren aile bireylerinin karşılıklı etkileşiminin bir parçası olarak düşünülmelidir.

Aile içinde her bireyin kendine özgü bir konumu ve dünyaya ilişkin bakış açısı vardır. Bireylerin bakış açıları arasındaki farklılıklar kimi zaman ailede açık veya kapalı çatışmalara neden olabilir. Aile sistemlerinde üyeler, aralarındaki içsel farklılıklarla ve bu farklılıkların getirdiği çatışmalarla başetmek için bir takım kalıcı ve belli bir kalıbı olan stiller geliştirirler. Kimi zaman eşler arasındaki ilişkide, ebeveyn-çocuk ilişkisinde sorunlar yaşanabilir. Bu sorunları sağlıklı bir şekilde çözmek için aile danışmanlığı önemli bir işlev görebilir.

Aile yaşam döngüsünde karşılaşılan krizler, ailede yas ve hastalık gibi travmalar, ergen sorunları, aile içi iletişim ve roller , aile sınrları ve bireysel sınır sorunları, küçük çocuklu ailelerde ebeveyn tutumları gibi konularda da aile danışmanlığı almak önemlidir.

Aile danışmanlığı sayesinde, farklılıklar açıkça ifade edilir ve farklılıkların uzun vadeli ilişkilerde ihtiyaçların karşılıklı olarak tatmin edilmesi adına gerekli olduğu üzerinde durulur. Danışmanlık sayesinde işbirliği içindeki çiftler çatışma çözme konusunda esnekleşirler, farklı çözümler üretebilirler. Danışmanlık alan çiftler, daha sonra da çatışmalar ortaya çıktıkça kendi çözümlerini bulmada güçlenmiş olurlar.

Paylaş