Nöroloji Nedir?


 

Nöroloji, sinir bilimidir. Sinir sistemi anatomik olarak merkezi (santral) sinir sistemi ve çevresel (periferik) sinir sistemi olarak ikiye ayrılır. Merkezi sinir sistemi; beyin, beyin sapı, beyincik, omurilikten meydana gelir. Çevresel sinir sistemi iç ve dış dokulardan (kas, tendon, deri) duyuları alıp omurilik, beyin sapından beyin ve beyinciğe bu duyuları götüren yollardır. Bu yapıların işlevsel olması için merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sisteminin birlikte çalışması gerekir. 


Ayrıca bazı yazarların çevresel sinir sisteminin içinde kabul ettiği, bazı araştırmacıların ise üçüncü bir anatomik ve fizyolojik yapı olarak kabul ettikleri otonom sinir sistemi vardır. Bu sistem insan bedeninin dış dünyaya uyum sağlayabilmesi için iç organların hatta göz yapılarının bilinç dışı, kendi içinde kurdukları bir döngü ile çalışır.


Yukarıda anlatılan sistemlerin gelişmesini, işlemesini ve bozulmasını inceleyen bilim dalı nörolojidir. 1970li yılların sonlarına kadar nöroloji psikiyatri ile birlikte çalışan bilim dalıydı, adına nöropsikiyatri denirdi. Psikiyatriden ayrıldıktan sonra nöroloji tomografi, MR, EEG, EMG, fMR, SEPCT, PET ve diğer araştırmalarda bilimsel yolunda devam etti. 1990’dan sonra nöroloji biliminde araştırmalar hızla arttı. Birçok kavram aylar içersinde bile değişmeye başladı. Nöroloji bilimi, psikoloji, fizyoloji, felsefe, fizik, sosyoloji, ekonomi, politika, sanat gibi alanlarla da birlikte çalışmaya başladı. Örneğin beynin ürettiği zeka veya zihin kavramlarını tartışabilmek için beyin hücrelerinin araştırılmasının yanında sözcüklerin ne anlama geldiğini anlatmak için dil bilim ve felsefeye de gereksinim duyulmuştur. 


Örneğin beynin bebeklikten itibaren iyi gelişimi için en önemli unsurlardan biri konuşmadır. Konuşma için sözcükler gerekir. Sözcükler beyinde oluşur. Düşüncenin oluşabilmesi için sözcüklere, imgelere gereksinim vardır. Gelişimin iyi olabilmesi veya iyi bir beynin bozulmaması için nörolojinin birçok bilim dalı ile birlikte çalışması gerekiyor.

 

Özet olarak nöroloji  baş ağrısı- migren, multipl skleroz, beyin tümörleri, beyin damar tıkanması, beyin kanamaları, Parkinson, epilepsi, tik, baş dönmesi, unutkanlık ( Alzheimer ve benzeri bunamalar), otizm, cerebral palsy, omurilik hastalıkları, uyku bozuklukları, diabet vb bazı metabolik hastalıkların yan etkileri gibi hastalıklarla ilgilenir.

Paylaş