Hakkımızda

Ekibimiz

Altis Danışmanlık olarak çalışmalarımızı interdisipliner yaklaşımla gerçekleştiriyoruz. Uzman Psikolog ve Psikolojik Danışmanlar olarak gerekli durumlarda Nöroloji Uzmanı, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi, Çift ve Aile Terapisti, Özel Eğitim Uzmanı, Fizyoterapist, Konuşma Terapisti, Müzik Eğitimcilerinden danışmanlık alarak bireye çok yönlü destek sağlıyoruz. 

 

 

 • Refika YAZGAÇ

  Uzman Psikoterapist

   

   

  Hemşirelik eğitiminden sonra, Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde Lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Davranış Bilimleri’nde Yüksek Lisansını tamamladı. Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Doktora programına devam etti.

  Çalışma hayatına Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Hastanesi‘nde görev yaparak başladı.  İstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı’nda  yöneticilik ve danışmanlık,  Birleşmiş Milletler SOMARC Kadın Sağlığı Projesi‘nde  saha  koordinatörlüğü, Aile Mahkemeleri‘nde bilirkişilik, çeşitli psikolojik danışma merkezleri, huzurevleri ve okullarda danışmanlık yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı‘nda travma, kriz yönetimi ve madde bağımlılığı konularındaki projelerde görev aldı.

  Bilişsel Davranışçı Terapi,  Evlilik ve Aile Terapisi,  EMDR Travma Terapisi, Hipnoterapi ve Mediasyon/Arabuluculuk (ABD’de Ohio Eyaleti Cleveland Mediasyon Merkezinde)  eğitimlerini aldı. IPI Zerka Moreno Psikodrama Enstitüsü‘nde eğitimlerini tamamlayarak  psikodramatist oldu.

  Tamamlayıcı Alternetif Tıp (TAT) ve  Kendi Kendine İyileşme Yöntemleri;  Qigong (Çin Tıbbı Yöntemi),  Reiki, EFT (Duygusal Özgürleşme Tekniği), Evrensel Enerji, Mandala, Kahkaha Terapisi vb. ilgi alanları arasındadır.

  Psikolojik Danışmanlık çalışmalarında; Bilişsel  Davranışçı ve Psikodramatik  temelli yaklaşımla,  Sistemik  Aile Terapisi Model'ini  kullanmaktadır. EMDR, Kendi Kendine İyileşme Teknikleri  ve Hipnoterapi terapide kullandığı diğer yaklaşımlardır.

  Travma sonrası stres bozukluğu, kayıp ve yas, geriatri (yaşlılık), kronik hastalıklar,  ilişki problemleri ve performans geliştirme, çalıştığı başlıca sorun alanlarıdır.

  Maltepe ve Acıbadem Üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde Psikoloji, Davranış Bilimleri, İletişim, Psikodrama ve Yas Danışmanlığı derslerini uzun yıllar verdi. Halen  Yeditepe  Üniversitesi‘nde yarı zamanlı öğretim elemanı olarak görev yapmakta  olan Yazgaç, YÖRET Vakfı‘nda üniversite öğrencileri ve yaşlı bireylere yönelik gönüllü projeler yürütmekte  ve ALTİS Nöroloji ve Psikoloji Merkezi‘nde  terapist olarak çalışmaktadır. TRT Çocuk Televizyonu‘nda program danışmanlığı da yapan Yazgaç’ın yerli ve yabancı dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. İyileşme ve İyileşmede Gülümsemenin Gücü adlı kitabın yazarlarındandır.

  Ney üflemek , ileri fotoğrafçılık ve arjantin tango hobi alanlarındandır.

   

   

 • Selin ALPANDA

  Uzman Psikolog

   

   

   

  1985 İstanbul doğumludur. 2009’dan bu yana merkezimizde çalışmaktadır. 2007’de Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi bölümünden Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile Görsel Mekansal İşlevler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi konulu tezi ile uzmanlığını aldı. 

  Gelişim gecikmesi, öğrenme güçlükleri, dikkat sorunları, nörorehabilitasyon, çocuklarda sosyal duygusal sorunlar ile çalışmaktadır.

  Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Fillial Aile Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi, Floortime, Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı, Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi, WISC-R Eğitimi, WISC-4 Eğitimi, BAYLE III Bebek ve Küçük Çocuklar İçin Eğitim Programı, Nörofizyoloji Kursu, Nöropsikolojik Değerlendirme Eğitimi, Duyu Bütünleme Terapisinin Nörobiyolojik Temeli Kursu, Temel Portage Eğitimi aldığı eğitimler arasındadır. 

   

 • Aslı SAZCI

  Uzman Psikolojik Danışman

   

   

  Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu. 2014 yılında çocuklarda yönetici işlevler ve sosyal beceriler ile ilgili tez çalışması ile Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 

  Lisans eğitimi süresince okul, hastane, özel eğitim merkezi ve danışmanlık merkezlerinde stajlarını tamamladı.

  Lisans eğitiminden sonra Altis İletişim ve Genel Danışmanlık Merkezinde çalışmaya başladı. 2009-2010 arasında eş zamanlı olarak Metin Sabancı Cerebral Palsy Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nde de görev aldı.

  Çocuk gelişimi ve bilişsel işlevleri değerlendirme eğitimleri, çocuk ve yetişkinler için nöropsikolojik testler, öğrenme güçlüğü değerlendirme bataryası, çocuk merkezli oyun terapisi, bilişsel davranışçı oyun terapisi, özel öğrenme güçlüğü gibi eğitimler aldı.

  Altis’te gelişim sorunları, özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, uyum ve davranış sorunları, duygusal sorunlar gibi alanlarda çocuklar ile çalışmakta ve ailelere bilgilendirmeler yapmaktadır. Ayrıca çocuklarda gelişimsel değerlendirmeler, nöropsikolojik testler, özel öğrenme güçlüğü değerlendirmeleri, ergen-yetişkin ve yaşlılarda nöropsikolojik değerlendirme testleri uygulamakta ve nörorehabilitasyon çalışmaları düzenlenmektedir.  


   

   

   

 • Çiğdem TOKSOY

  Danışman- Çift ve Aile Terapisti

   

   

   

  İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunudur. Sertifikalı Çift ve Aile Terapisti’dir. 2005 yılından beri Altis’te çalışmaktadır.

  Çift ve Aile Terapisi, Bilişsel Davranışcı Terapi, Çift Terapisi’ne Psikobiyolojik Yaklaşım(PACT),  Boşanma Arabuluculuğu ve Çift ve Aile Terapistleri’ne Süpervizorlük Sertifikalı Eğitimleri’nin yanısıra IMAGO Çift Terapisi, Cinsel Terapiler, Çocuk ve Ergen Sorunlarının Aile İçinde Çözümü, Aldatma ile çalışma gibi diğer mesleki alanlarda da eğitim almıştır. Bu eğitimlerin detaylı listesini geniş özgeçmişi içinde görmek mümkündür.

  Merkezimizde sistemik bakış açısı ile Çift ve Aile Sorunları, Genel İlişki Sorunları, Boşanma Arabuluculuğu, Evlat Edinmeye Hazırlık ve Evlat Edinmiş Ailelerin Sorunları ile çalışmakta, bilişsel davranışçı yöntemlerle bireysel terapiler de yapmaktadır.

  İngilizce terapi hizmeti de vermektedir. 

   

 • Bilge AYGÜN

  Danışman- Psikolog

   

   

   

  1977 Rize doğumludur. 2008’dan bu yana merkezimizde çalışmaktadır. 1998’de İstanbul  Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

  Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Aile Oyun Terapisi,  Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı, Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi, WISC-R Eğitimi, WISC-4 Eğitimi, Rorchach, Tat, Cat Testi, CAS envanteri, Peri Masalları testi aldığı eğitimler arasındadır. Bireysel Süpervizyonu devam etmektedir.

  Merkezimizde öğrenme güçlükleri, dikkat sorunları, sosyal, duygusal, davranışsal sorunlar ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. 

   

   

   

   

   

 • Yrd. Doç. Dr. Oktay AYDIN

  Danışman- Psikolojik Danışman

   

   

  Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. Aynı alanda yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Aydın, 1991 yılından bu yana İlköğretim Bölümü'nde akademisyen olarak görev yapmaktadır.

  Gelişim ve Öğrenme, Çocuk Ruh Sağlığı, Kişilerarası İlişkiler üzerine dersler vermekte, eğitim kurumlarına danışmanlık yapmakta ve çocuk - ergenlerle duygusal, davranışsal ve bilişsel problemler üzerine çalışmaktadır. 

   

 • Mustafa AKYÜZLÜER

  Danışman- Müzik Eğitimcisi

   

   

  2008 yılından bu yana merkezimizde normal gelişen çocuklarda müzik eğitimi, müziğin eğitimde kullanılması (dikkat, hafıza, koordinasyon becerilerinin desteklenmesi), otistik çocuklarla müzik eğitimi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.    

  1980- 1982 yıları arasında Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji bölümünde eğitim aldı. Daha sonra 1983 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi bölümünde başladığı eğitimini 1987 yılında tamamladı.

  Müzik öğretmeni olarak çeşitli ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yaptı. Otizm ile tanışması 2005-2006 yılında Bursa OÇEM’de çalışmasıyla başladı. Otistik çocuklarla yaptığı müzik çalışmaları bu tarihten itibaren aralıksız sürmektedir.

  2007 yılından itibaren Dr Bülent Madi rehberliğinde müzik ve beyin ilişkisi, nöropsikoloji, nörofizyoloji konularında eğitim toplantılarına katılarak bilgi ve deneyimlerini teori ile birleştirmek üzere çalışmalar yapmaktadır.

   

   

 • Çiğdem AKYÜZLÜER

  Danışman- Müzik Eğitimcisi

   

   

   

  2008 yılından bu yana merkezimizde normal gelişen çocuklarda müzik eğitimi, müziğin eğitimde kullanılması (dikkat, hafıza, koordinasyon becerilerinin desteklenmesi) konularında çalışmalarını sürdürmektedir.    

  1987 yılında Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 2005 yılından beri Göztepe Dosteller İşitme Engelliler İlköğretim Okulu’nda çalışmalarını yürütmektedir.

  2007 yılından itibaren Dr Bülent Madi rehberliğinde müzik ve beyin ilişkisi, nöropsikoloji, nörofizyoloji konularında eğitim toplantılarına katılarak bilgi ve deneyimlerini teori ile birleştirmek üzere çalışmalar yapmaktadır.

   

   

 • Paylaş