loading


Ekibimiz

Bülent MADİ (Nöroloji Uzmanı, Kurucu)

1982 - 2002 yılları arasında kurucularından olduğu Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nda nörolog olarak görev almış, 10,000’in üzerinde gelişimsel sorunu olan çocuğun tanılanması, eğitim ve rehabilitasyon programlanması ile ilgilenmiştir. 2009 - 2012 arası, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Özel Metin Sabancı Merkezi’nde Araştırmalar ve Rehabilitasyon Direktörü olarak görev almıştır.

1989 – 2002 yılları arasında, Madi Amerikan Hastanesi’nde nörolog olarak çalışmıştır.

Madi; Marmara, Kültür, Yeditepe ve Maltepe Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çeşitli fakülte ve bölümlerde ders vermiştir. Eğitim Fakültesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde, Sosyal Bilimler Fakültesinde Psikoloji bölümlerinde ve Diş Hekimliği Fakültesinde lisans dersleri vermiştir. Lisansüstü derslerini ise Eğitim ve Sosyal Bilimler Fakültelerinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinde vermiştir.

1980 yılından bu yana, Madi muayenehanesinde çalışmalarını sürdürmeye ve huzurevlerinde konsültan hekim olarak görevini sürdürmektedir. Kurucusu olduğu Altis İletişim ve Genel Danışmanlık Merkezi’nde, bebeklikten yaşlılığa kadar birey ve diğer kurumlara nörogelişimsel destek çalışmalarının ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunu yürütmektedir. Birçok firma, okul ve kongrelerde konuşma, seminer ve konferanslarını devam ettirmektedir.

2014 yılında üçüncüsü yayınlanan “Öğrenme Beyinde Nasıl Oluşur?” ve 2010 yılında yayınlanan “Aşk ve Beyin” kitaplarının yazarıdır.


Nil MADİ (Psikolog, İK Danışmanı, Kurumsal İlişkiler)

Nil Madi, Robert Koleji sonrası Koç Üniversitesi’nde Psikoloji ve İşletme bölümlerinde çift anadal yaparak lisans eğitimini tamamlamıştır.

Bankacılık sektöründe 3 yıl boyunca, işe alım ve kariyer yönetimi proje ve araçlarının geliştirilmesinden, ve proje yönetiminden sorumlu İK İş Geliştirme Yetkilisi olarak görev almıştır. Bu süre zarfında, uluslararası online yetenek, kişilik envanterlerinin işe alım süreçlerine entegre edilmesi, kariyer yönetimi projelerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve raporlanması konularında proje liderliği yapmıştır. Şube Müdürü, Takım Lideri gibi yöneticilik pozisyonları için Ölçme – Değerlendirme Merkezi ile başlayan gelişim süreci düzenlemiş, organize etmiş ve değerlendirici olarak görev almıştır.

Orta ve Üst Düzey Yönetici Araştırması alanında faaliyet gösteren bir işe alım danışmanlığı firması olan HRWORKS Danışmanlık’ta insan kaynakları danışmanlığı ve işe alım proje yöneticiliği yapmaktadır.

2015 yılında profesyonel koçluk eğitimi almış olup, 2009 yılından itibaren ortağı olduğu kliniğimizde kurumsal ilişkiler, proje yönetimi konularında çalışmalarını sürdürmekte, bireylerin ve kurumların potansiyellerini artırmaya yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Türk Psikologlar Derneği, IODA ve Genç Profesyoneller üyesidir.


Refika YAZGAÇ (Uzman Psikoterapist)

Refika Yazgaç, hemşirelik eğitiminden sonra, Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde Lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Davranış Bilimleri’nde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Doktora programına devam etmiştir.

Çalışma hayatına SurpPirgiç Ermeni Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Hastanesi‘nde görev yaparak başlayan Yazgaç, İstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı’nda yöneticilik ve danışmanlık, Birleşmiş Milletler SOMARC Kadın Sağlığı Projesi‘nde saha koordinatörlüğü, Aile Mahkemeleri‘nde bilirkişilik, çeşitli psikolojik danışma merkezleri, huzurevleri ve okullarda danışmanlık yapmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı‘nda travma, kriz yönetimi ve madde bağımlılığı konularındaki projelerde görev aldı.Bilişsel Davranışçı Terapi, Evlilik ve Aile Terapisi, EMDR Travma Terapisi, Hipnoterapi ve Mediasyon/Arabuluculuk (ABD’de Ohio Eyaleti Cleveland Mediasyon Merkezinde) eğitimlerini almıştır. IPI ZerkaMorenoPsikodramaEnstitüsü‘nde eğitimlerini tamamlayarak psikodramatist unvanı almıştır. Tamamlayıcı Alternetif Tıp (TAT) ve Kendi Kendine İyileşme Yöntemleri; Qigong (Çin Tıbbı Yöntemi), Reiki, EFT (Duygusal Özgürleşme Tekniği), Evrensel Enerji, Mandala, Kahkaha Terapisi vb. ilgi alanları arasındadır.

Psikolojik Danışmanlık çalışmalarında; Bilişsel Davranışçı ve Psikodramatik temelli yaklaşımla, Sistemik Aile Terapisi Model'ini kullanmaktadır. EMDR, Kendi Kendine İyileşme Teknikleri ve Hipnoterapi terapide kullandığı diğer yaklaşımlardır. Travma sonrası stres bozukluğu, kayıp ve yas, geriatri (yaşlılık), kronik hastalıklar, ilişki problemleri ve performans geliştirme, çalıştığı başlıca sorun alanlarıdır.

Maltepe ve Acıbadem Üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde Psikoloji, Davranış Bilimleri, İletişim, Psikodrama ve Yas Danışmanlığı derslerini vermiştir. Halen Yeditepe Üniversitesi‘nde yarı zamanlı öğretim elemanı olarak görev yapmakta olan Yazgaç, YÖRET Vakfı‘nda üniversite öğrencileri ve yaşlı bireylere yönelik gönüllü projeler yürütmekte ve ekibimizde psikoterapist olarak çalışmaktadır.

TRT Çocuk Televizyonu‘nda program danışmanlığı da yapan Yazgaç’ın yerli ve yabancı dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. İyileşme ve İyileşmede Gülümsemenin Gücü adlı kitabın yazarlarındandır.


Selin ALPANDA (Uzman Psikolog)

Selin Alpanda, Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2010 yılında Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi bölümünden Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile Görsel Mekansal İşlevler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi konulu tezi ile uzmanlığını almıştır. Çalışma hayatına İstek Okulları’nda anaokulu psikoloğu olarak görev alarak başlamıştır.

DIR Floortime (202), Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Fillial Aile Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi, Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı, Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi, WISC-4 Eğitimi, CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi) Eğitimi, BAYLEY III Bebek ve Küçük Çocuklar İçin Eğitim Programı, Denver II Gelişimsel Tarama Testi, PortageErken Eğitim Programı,Nörofizyoloji Kursu, Genel Nöropsikoloji Eğitimi, Nöropsikolojik Değerlendirme Eğitimi, Duyu Bütünleme Terapisinin Nörobiyolojik Temeli Kursu, Duyu Bütünleme Terapisi Değerlendirme Kursu, Sunum Teknikleri Eğitimi aldığı eğitimler arasındadır.

DIR Floortime (202), nörogelişimsel eğitim programı, çocuk merkezli oyun terapisi, fillial aile oyun terapisi, bilişsel davranışçı oyun terapisi, çocuklar için bilişsel davranışçı terapi, kısa süreli çözüm odaklı danışmanlık yaklaşımı danışmanlıkta kullandığı yaklaşımlardır.

Çocuklarda gelişimsel gecikme, iletişim problemleri (konuşma-sosyal ilişki vb.), dikkat eksikliği ve hiperaktivite, öğrenme güçlüğü, sosyal-duygusal-davranışsal problemler (kaygı, öfke vb.), yetişkinlerde nöropsikolojik değerlendirme ve bilişsel destek alanında çalışmalarını yürüten Alpanda 2009’dan beri ekibimizde çalışmalarını sürdürmektedir. Medipol Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.


Aslı SAZCI (Uzman Psikolojik Danışman)

Aslı Sazcı, Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış, Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden çocuklarda yönetici işlevler ve sosyal beceriler ile ilgili tez çalışması ile, 2014 yılında uzmanlığını almıştır. 2009 yılından beri ekibimizde çalışmalarını sürdüren Sazcı, 2009-2010 yıllarında eş zamanlı olarak Metin Sabancı CerebralPalsy Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nde de görev almıştır.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi, Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı, CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi), Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi, BAYLEY III Bebek ve Küçük Çocuklar İçin Eğitim Programı, Denver II Gelişimsel Tarama Testi, Nörofizyoloji Kursu, Genel Nöropsikoloji Eğitimi, Nöropsikolojik Değerlendirme Eğitimi, Sunum Teknikleri Eğitimi aldığı eğitimler arasındadır.

Yönlendirilmemiş oyun terapisi, bilişsel davranışçı oyun terapisi, çocuklarda bilişsel davranışsal terapisi, kısa süreli çözüm odaklı danışmanlık yaklaşımı danışmanlıkta kullandığı yaklaşımlardır.

Kliniğimizde çocuklarda gelişim değerlendirmeleri, nöropsikolojik değerlendirmeler, gelişim sorunları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, öğrenme güçlüğü, sosyal-duygusal-davranışsal problemler (kaygı, öfke vb.), yetişkinlerde nöropsikolojik değerlendirme ve bilişsel destek alanında çalışmalarını yürütmektedir.


Çiğdem TOKSOY (Çift ve Aile Terapisti Psikolog)

1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezundur. Pedagojik Formasyon Eğitimi’ni tamamlamıştır.

1988 – 2004 yılları arasında kendi kurduğu çocuk evinde yönetici olarak çalışmıştır. Bu süreçte aile içi ilişkilerin çocuklar üzerindeki etkisini yoğun bir biçimde gözlemleyerek aile terapisti olmaya karar vermiş ve mesleki eğitimlerini bu konuda yoğunlaştırmıştır.

Anadolu yakası Aile Mahkemelerinde bilirkişi olarak görev yapmıştır, farklı sosyoekonomik ve kültürel altyapıdan 500’den fazla aile ile görüşerek ülkemizdeki boşanma olgusu hakkında oldukça geniş bir deneyim edinmiştir.

Çalışma alanı Çift ve Aile Terapisi kapsamında evlilik öncesi danışmanlığı, ilişki sorunları, aile yaşam döngüsündeki kriz dönemleri, küçük ve ergen çocuklu aileler, eşler arası sadakatsizlik, boşanma arabuluculuğu, evlat edinmiş aile ve edinilmiş çocuğun uyum sorunları gibi konuları içermektedir. Bireylerle çalışırken de sistemik bakış açısı ve bilişsel davranışçı terapi ilkelerini referans almaktadır.

Terapi çalışmalarının yanı sıra eğitim ve süpervizyon vermektedir.

Türk Psikologlar Derneği, Aile ve Evlilik Terapileri Derneği, Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği ve Çift ve Aile Terapileri Derneği kurucu üyesidir.

Süpervizörlük Eğitimi - Dr. William Hiebert, Temel Aile Terapisi - OTDÜ- SEM (Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu), Temel ve İleri Aile Terapisi - Tel Hai College Nord Cope Center, Boşanma Arabuluculuğu - Tel Hai College Nord Cope Center, Bilişsel Davranışçı Terapi 1.Modül – Prof. Dr. Mehmet Sungur, İmago Terapi – Hedi-Yumi Schliefer, PACT Çift Terapisine Psikobiyolojik Yaklaşım - Stan Tatkin aldığı eğitimlerden bazılarıdır.

2005 yılından beri ekibimizde çalışmalarını sürdürmektedir. İngilizce terapi de vermektedir.


Bilge AYGÜN (Psikolog)

Bilge Aygün, lisans eğitimini 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Aile Oyun Terapisi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı, Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi, WISC-R Eğitimi, WISC-4 Eğitimi, Rorchach, Tat, Cat Testi, CAS envanteri, Peri Masalları testi aldığı eğitimler arasındadır.

2008 yılından itibaren kliniğimizde öğrenme güçlükleri, dikkat sorunları, sosyal, duygusal, davranışsal sorunlar ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.


Rahşan Ezgi DÖNMEZER (Uzman Klinik Psikolog)

Rahşan Ezgi Dönmezer, lisans eğitimini 2008 yılında Doğuş Üniversitesi İngilizce Psikoloji Bölümündetamamlamıştır. 2015 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı (Klinik) Psikoloji Yüksek Lisans programınıtamamlayarak uzmanlığını almıştır. 2017 Temmuz ayında girmeye hak kazandığı Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programında eğitimine devam etmektedir.

Tamamladığı eğitimler arasında; Türk Psikologlar Derneği MMPI eğitimi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği Rorschach ve Tematik Algı Testi (TAT) eğitimi, Nöropsikolojik Test Bataryası, Çocuk Değerlendirme Testleri ve Bilişsel Varoluş Terapisi eğitimi bulunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Sosyal Psikiyatri Servisi Sanat Psikoterapileri Biriminde 2014-2015 yılları arasında ayaktan tedavi gören hastalara fotoğraf terapisi uygulamalarında gönüllü co-terapist olarak görev almıştır.

Çalışma hayatına Tuzla Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Merkezinde görev yaparak başlayan Dönmezer, Beyoğlu Kaymakamlığı, Tohum Otizm Vakfı, Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi kurumlarda görevler almasının yanı sıra, Türk Telekom Kreş ve Anaokulu da dâhil olmak üzere çeşitli anaokullarında Uzman Psikolog olarak çalışmış ve yöneticilik yapmıştır. İngilizce-Türkçe/Türkçe-İngilizce olmak üzere ağırlıklı olarak Tıp makaleleri çevirileri yapmaktadır.

Klinik alanda, psikoterapi uygulamalarında psikanalitik ve dinamik yaklaşımı bilişsel davranışçı ve varoluşçu terapi ile entegre ettiği bir yönelim benimsemiştir. Kişilik Bozuklukları, Anksiyete Bozuklukları ve Duygudurum Bozuklukları, Yas, Depresyon, Kronik Hastalıklarda psikolojik destek mesleki ilgi alanlarıdır.


Çiğdem AKYÜZLÜER (Müzik Eğitimcisi)

Çiğdem Akyüzlüer, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümünde tamamlamıştır. 2005-2017 yılları arası Göztepe Dosteller İşitme Engelliler İlköğretim Okulu’nda çalışmıştır.

2008 yılından bu yana kliniğimizde, normal gelişen çocuklarda müzik eğitimi, müziğin eğitimde kullanılması (dikkat, hafıza, koordinasyon becerilerinin desteklenmesi) konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Dr Bülent Madi rehberliğinde müzik ve beyin ilişkisi, nöropsikoloji, nörofizyoloji konularında eğitim toplantılarına katılarak bilgi ve deneyimlerini teori ile birleştirmek üzere çalışmalar yapmaktadır.
 E-Posta Aboneliği
 Etkinlik Takvimi

Beyin ve ÇocukAltis Altis İletişim Ve Danışmanlık Altis Danışmanlık Altis Psikoloji Psikolojik Danışmanlık Öğrenme Güçlüğü Altis Psikolojik Danismanlik unutkanlik Altis Bülent Madi Nil Madi Demans Alzheimer Unutkanlik Tanimi Unutkanlik Belirtileri Alzheimer BelirtileriUnutkanlığa Ne İyi Gelir Unutkanlik Tedavileri Öğrenme Güçlüğü Belirtileri Öğrenme Güçlüğü Tedavileri Üstün Zeka Hiperaktive Hiperaktive Tedavileri Dikkat Eksikliği Diskleksi Tedavileri Diskleksi Belirtileri Dikkat Eksikliği Belirtileri Gelişim Geriliği Gelişim Geriliği Tedavisi Demans Demans Belirtileri Demans Tedavisi Demans Nedir? Aile Terapisi Aile Psikoloji Nöropsikoloji Nedir Nöropsikoloji Hakkinda Baş Ağrısı Baş Ağrısının Psikolojik Sebepleri Nöroloji Nedir Nöroloji Hakkında Nöroloji Hastaliklari Baş Ağrısı Ve Migren Unutkanlik Demans Bunama Tedavisi Parkinson Hastalığı Parkinson Nedir Parkinson Hastalığı Tedavisi Kafa TramvalarıKafa Tramva TedavisiPsikolojik DanismanlikİletisimDisleksi TedavileriGelişim NörolojisiÖzel Öğrenme GüçlüğüDikkat Eksikliği ve Hiperaktivite BozukluğuDikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu BelirtileriDikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi Nöroloji ve SanatÇocuk Ergenlerde NöropsikolojiYetişkin Yaşlılar NöropsikolojiNöropsikoloji UzmaniNöropsikolojik TestlerNörorehabilitasyonRehabilitasyon Altis Psikolojik DanışmanlıkÇocuklarda Psikolojik DanışmanlıkÖğrenme GüçlüğüErgenlerde Psikolojik DanışmanlıkAltis PsikolojiDavranış Bozukluğu TedavisiDavranış Bozukluğu BelirtileriDavranış Bozukluğu Psikolojik NedenleriDikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Altis Kurumsal EğitimKurumsal Eğitim ve GelişimOkullara Yönelik Kurumsal Eğitim ve GelişimYetişkinlerde Psikolojik DanışmanlıkYaşlılarda Psikolojik DanışmanlıkDanışmanlık Yöntemlerimiz Altis Değerlendirme Yöntemlerimiz AltisÇift ve Aile Danışmanlığı Çift ve Aile Psikolojik DanışmanlıkÇift DanışmanlığıAile Danışmanlığ Evlilik Öncesi DanışmanlıkGebelik ve Doğuma Hazırlıkta Danışmanlık İnfertilitede (Kısırlık) Danışmanlık Boşanma Arabuluculuğu Boşanma Psikoloji Tek Ebeveynlilik Dr. Bülent Madi Altis psikiyatrist psikolog yardimi psikolojik danışman Özel Eğitim Uzmanı Nöroloji Uzmanı Refika YAZGAÇ Uzman Psikoterapist Selin ALPANDA Uzman Psikolog Altis İletişim Danışmanlık Aslı SAZCI En İyi Psikolojik Danışmanlık En Psikolog Bülent Madi Uzman Psikolojik Danışman Çiğdem TOKSOY Bilge AYGÜN Psikolog Altis Rahşan Ezgi DÖNMEZER Uzman Klinik Psikolog Çift ve Aile Terapisti Psikolog Çiğdem AKYÜZLÜER Müzik Eğitimcisi Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Altis Kendi Kendini İyileştirme En İyi Psikoloji Yöntemleri Öfkeyi Kontrol Etme Yöntemleri Çocuğum Okula Hazır Mı? Beynin Kritik Görevi Yönetici İşlevler Bilgisayar ve İnternet Bağımlılığının Çocuk Üzerindeki Etkileri İNSANLAR NEDEN EVLENİR?