Mobbing Nedir?

Psikolog Nil Madi

Mobbing (Psikolojik Taciz) Nedir?

Mobbing kavramı, İngilizce “mob” kökünden gelmekte olup, “mob” sözcüğü, aşırı şiddetle ilişkili ve yasaya uygun olmayan kabalık anlamındadır. İş yaşamında maddî ve manevî çok büyük zarara yol açan duygusal taciz, yakın geçmişte başlı başına bir olgu olarak tanımlanmıştır. Mobbingin (işyerinde psikolojik taciz) kelime anlamı, psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermektir.

Günlük hayatın önemli bir kısmı işyerinde geçmekte ve insanlar ailelerinden, arkadaşlarından daha fazla iş arkadaşlarıyla vakit geçirmektedirler. İş hayatı kendi içerisinde rekabet, hedef baskısı, stres, kişisel hırslar vb. unsurları barındırmaktadır. Çalışma ilişkilerini ve mağdurun sağlığını olumsuz yönde etkileyen, işyerinin ve çalışanların verimini düşüren “psikolojik taciz”; tek bir nedenle açıklanamayacak kadar kapsamlı ve karmaşık bir süreçtir.

Mobbing (Psikolojik Taciz) Olduğunu Nasıl Anlarım?

 • İşyerinde gerçekleşir.
 • Üstler tarafından astlarına uygulanabileceği gibi, astları tarafından üstlerine de uygulanabilir ya da eşitler arasında da gerçekleşebilir.
 • Sistemli ve sürekli bir şekilde yapılır.
 • Kasıtlı yapılır.
 • Yıldırma, pasifize etme ve işten uzaklaştırma amacında olur.
 • Mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda veya sağlığında zarar ortaya çıkabilir.
 • Kişiye yönelik olumsuz tutum ve davranışlar gizli veya açık olabilir.

İşyerlerinde Mobbingin Etkileri

İşyerlerinde psikolojik taciz genel olarak mağdur açısından fiziksel ve zihinsel rahatsızlıklara, davranış bozukluklarına, sosyal sorunlara ve ekonomik zarara neden olmaktadır.

 • Uyku bozuklukları,
 • Sürekli hatalar yapmak (yanlış mail göndermek, yazım hataları yapmak gibi),
 • Ağlama nöbetleri,
 • Konsantrasyon bozukluğu,
 • Gerginlik ve öfke,
 • Alınganlık,
 • Yüksek tansiyon,
 • Kalıcı uyku bozuklukları,
 • Mide ve bağırsak sorunları,
 • Aşırı kilo alma veya verme,
 • Alkol veya ilaç (madde) bağımlılığı,
 • Tedavi masraflarının artışı,
 • İşyerinden kaçma veya uzaklaşma (sık sık geç kalma, sıkça kullanılan hastalık izinleri),
 • Depresyon,
 • Panik ataklar,
 • Kalp krizleri ve diğer ciddi hastalıklar,
 • Üçüncü kişiye yönelik şiddet,
 • İntihar girişimleri bu etkilerden bazıları olarak sayılabilir.

Mobbing İle Nasıl Mücadele Edilir?

 • Psikolojik yıldırmaya maruz kalan çalışanın, mobbing uygulayan kişiye taciz edici söz ve davranışlarını durdurmasını açıkça söylemesi ve bu konuşmayı yaparken gerekirse tanıklık edebilecek bir kişinin tanıklık etmesini sağlaması,
 • Çalıştığı kurum yetkilileri (var ise insan kaynakları birimi) ile bu durumu paylaşması,
 • Yaşadığı olayları, verilen anlamsız emirleri ve uygulamaları yazılı olarak kaydetmesi,
 • Durumu bağlı olduğu sendikanın işyeri temsilcisine ya da sendika yönetimine bildirmesi,
 • Hem yardımcı olması hem de kanıt oluşturması bakımından gerekiyorsa tıbbi ve psikolojik yardım alması faydalı olacaktır.

Paylaş
 E-Posta Aboneliği
 Etkinlik Takvimi

Beyin ve Çocuk