2-10 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN TEMEL ALIŞKANLIKLAR

Psikolog Bilge Aygün

“Her insan alışkanlıkları ile yaşar. Alışkanlıkları olumlu ve olumsuz olarak iki boyuta düşünebiliriz.  Alışkanlıklar hayatı kolaylaştırdığı sürece yararlıdır. Bazen alışkanlığa dönüşen davranışların kişinin hayatını zorlaştırdığını görürüz. Hayatımızı kolaylaştırsın ya da zorlaştırsın alışkanlıklar doğumla oluşmaya başlar.”

   Temel alışkanlıklar, aile de öğrenilmeye başlanan ve öğrenilen, ev dışındaki yaşamda da varlığını sürdüren en  temel yaşam becerilerdir. Okulda ki eğitimin sadece ailede verilen temel alışkanlık eğitimini pekiştirir nitelikte olduğu düşünüldüğünde anne-babaların üzerindeki sorumluluğun büyüklüğü ortadadır. Öğrenmenin en hızlı olduğu yaş aralığı çocuğun anne babasının yanında olduğu zamana denk düşer. Öğrenme doğumla başlar yaşam boyu devam eder ancak Temel Alışkanlıkların kazanıldığı en kritik yıllar 2-10 yaş aralığıdır.  Bu yaşlarda üzerinde durulan olumlu davranışlar çocuklar tarafından daha çabuk benimsenir, alışkanlığa dönüşür.

 

Temel Alışkanlıkların yerleşmesine katkısı olan deneyimlerin büyük çoğunluğu özel bir çabayı gerektirmeksizin kendiliğinden oluşur. Çocuk içinde bulunduğu çevrenin yaşayış tarzını, rutin yaşam döngüsünü, iletişim şeklini, kaygılarını veya düşünce kalıplarını özel bir çaba gerekmeden benimser, çevresinde gözlemlediği davranışları olağan bulur. Bunun yanında anne babaların çocuğunda yerleşmesini istediği bazı olumlu davranışlar vardır. Eğitim bu noktada devreye girer. Çocuğun kazanması arzu edilen davranışlar için her aile kendi bakış açısında kendi tarzıyla bazı yöntemler dener. Bu yöntemler etkili olduğunda sorun yoktur. Sorun çocuğun anne babanın yönlendirmesine direnç gösterdiğinde yaşanır. Bir tarafta anne babanın istekleri diğer tarafta çocuğun istekleri birbiri ile uyum sağlamadığında çatışmalar yaşanır. Önemli olan çatışmaların sebeplerinin anlaşılmasıdır. Bu sebepler anlaşıldığında çözüm yolu ortaya çıkar.

 

Çatışmaların kaynağındaki sebeplerin anlaşılması ve olası çözüm yollarının anlaşılmasını kolaylaştırmayı hedef alan kitabın içeriğinde önce temel alışkanlıkların kazanılmasına ilişkin temel bilgiler daha sonra da uygulamalı ekinliklere yer verildi. Birinci bölümde alışkanlıkların doğası, neden hayatımızda bu denli önemli bir yere sahip olduğu, kavramsal olarak alışkanlık kazandırma süreci hakkında bilgilere, ikinci bölümde ise uygulamalı olarak evde neler yapılabileceğine ilişkin önerilere yer verilmiştir.  Her bölümde yer alan bilgilerin diğer bölümlerle ilişkisi vardır. Kitaptaki önerilerin hayata geçirilebilmesi için kitabın bir bütün olarak değerlendirilmesi önemlidir.

 

Her çocuk için tek bir öneri verilemeyeceğinden ve temel alışkanlık eğitimine ilişkin her ailenin farklı ihtiyaçları olduğu göz önünde bulundurulduğu için bu konuda her çocuğa ve aileye uyarlanabilecek bilgilere yer verilmeye çalışıldı. Muhtemelen bu kitabı diğer çocuk eğitimi kitaplarından ayıran en önemli farklılık da burada gizlidir. Sadece çocuğun davranışlarına ya da sadece anne baba tutumlarına yönelmeden bu işi  anne baba çocuk birlikteliğine dayandıran kitap  özgüven gelişimi ve sağlıklı iletişimi tüm önerilerin merkezine yerleştirmiştir. Bunun yanında anne ve babaların sık sık kendilerine dönerek ne yapmakta olduklarını düşündürmeye çalışmış, her çocuğun kendine özgü özelliklerinin olduğuna ve genel gelişim özelliklerine dikkat çekmiştir.

 

Çocuk eğitimine ilişkin birçok kitapta satır aralarında yer verilen Temel Alışkanlıkların çocuk eğitiminde beklide en önemli konulardan biri olduğuna olan inancım nedeniyle hazırladığım bu kitabın tüm okuyucuların, sağlıklı gelişimlerinden sorumlu oldukları, çocuklarının eğitimi için yararlı olmasını diliyorum.

 

 

Paylaş
 E-Posta Aboneliği
 Etkinlik Takvimi

Beyin ve Çocuk